Kontakt

ul. K. Kardasia "Orkana" 3 lok. 37
02-484 Warszawa

Tel.: +48 22 490 96 56
Fax.: +48 22 349 27 14

e-mail:
biuro@verbis.pl

Portfolio
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Politechnika Warszawska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Akademia Humaniastyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 • Uczelnia im. Edwarda Herzberga
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Oeconomicus
 • Wyższa Szkoła Służb Lotniczych
 • Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrażyckiego
 • Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera
 • Wyższa Szkoła Główna Politechniczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”
 • Wyższa Szkoła Służb Medycznych Collegium Medicum
 • PTC ERA
 • PTK Centertel
 • PIT- RADWAR S.A.
 • Premida Consulting sp. z o.o.
 • NextiraOne
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej