Kontakt

ul. K. Kardasia "Orkana" 3 lok. 37
02-484 Warszawa

Tel.: +48 22 490 96 56
Fax.: +48 22 349 27 14

e-mail:
biuro@verbis.pl

VDFO - Verbis Dean's Front Office

Jest to aplikacja stanowiąca rodzaj "wirtualnego dziekanatu". Charakteryzuje się ona następującymi cechami:

 • Posiada interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim (z możliwością obsługi dodatkowych języków)
 • Umożliwia zdalny podgląd wystawianych ocen (stanowi elektroniczny indeks studenta)
 • Udostępnia informacje o miejscu i czasie prowadzenia zajęć z realizowanych przedmiotów (plan zajęć)
 • Analizuje i pokazuje stopień zaawansowania studiów studenta (realizacja planu wzorcowego)
 • Daje dostęp do informacji o bieżących i zaległych opłatach
 • Umożliwia łatwy sposób składania deklaracji przedmiotów i deklaracji kierunkowych przy elastycznym systemie studiów
 • Daje możliwość kontaktu pracowników Dziekanatu ze studentami (ogłoszenia w module aktualności)
 • Pobieranie personalizowanych druków podań (w formacie PDF)
 • Wydruk formularza karty zaliczeń
 • Oraz wiele innych.

Powyższa funkcjonalność dostępna jest przez sieć Internet 24h na dobę, 365 dni w roku bez angażowania czasu pracowników Dziekanatu.

Aplikacja ta udostępnia także wykładowcom przez sieć Internet:

 • Listy zajęciowe z uwzględnieniem aktualnych rejestracji (czyli także wniesionych przez studenta opłat)
 • Historię wystawionych ocen
 • Listy studentów deklarujących przedmioty danego wykładowcy
 • Informację o miejscu i czasie prowadzenia zajęć (plan zajęć)
 • I wiele innych.